fbpx

ฟิล์มนิรภัย ป้องกันหินดีด และ ฟิล์มนิรภัย เอสโตม่า เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

เอสโตม่าฟิล์ม

ฟิล์มนิรภัย ป้องกันหินดีด และ ฟิล์มนิรภัย เอสโตม่า เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

เปรียบเทียบคุณสมบัติและหน้าที่การทำงาน ของฟิล์มทั้ง 2 ชนิด ฟิล์มนิรภัยเอสโตม่า vs ฟิล์มนิรภัยป้องกันหิน หลายท่านยังสับสนและสงสัย ว่าติดตั้งและใช้งานอย่างไร

วันนี้เอสโตม่าจะแนะนำและอธิบายถึงความแตกต่างของฟิล์มทั้ง 2 ชนิด โดยจะให้เห็นถึงความแตกต่าง หน้าที่ การติดตั้ง รวมถึงราคาคร่าวๆโดยประมาณ ซึ่งหลายท่านยังคงสับสนและลังเลใจในการเลือกติดตั้งฟิล์มทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งความต่างของฟิล์มทั้ง 2 ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ซึ่งหน้าที่และคุณสมบัติต่างๆจะอธิบายให้เข้าใจอย่างง่าย ตามภาพด้านล่าง

ฟิล์มนิรภัย

ทั้งหมดจะเป็นเพียงการอธิบายถึงคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น และ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงกระบวนการติดตั้ง การทำงานของฟิล์มที่แตกต่างกัน และก็ระบุถึงราคาที่ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าผู้ใช้งานว่าจะต้องการฟิล์มลักษณะไหนมากกว่าและตอบโจทย์ถึงการใช้งานมากที่สุด

สนใจติดตั้งฟิล์มนิรภัย กรองแสงเซรามิค [คลิกที่นี่] โทร.02-0328461

Aestoma01 thailand

Leave a Comment

Your email address will not be published.*