fbpx

ฟิล์มเซรามิค VS ฟิล์มปรอท ต่างกันอย่างไร !!

ฟิล์มเซรามิค

ฟิล์มเซรามิค VS ฟิล์มปรอท ต่างกันอย่างไร !!

ปัจจุบัน ฟิล์มที่จำหน่ายและติดตั้งรถยนต์ ในท้องตลาดของไทย มีค่อนข้างหลากหลายและหลายชนิด อาทิเช่น ฟิล์มใสกันรอย ฟิล์มสี ฟิล์มปรอท และฟิล์มเซรามิค และที่เป็นที่นิยมติดตั้งหลักๆจะมี 2 ชนิด คือ ฟิล์มปรอท และ ฟิล์มเซรามิค ซึ่ง 2 ชนิดนี้จะมีคุณสมบัติการป้องกันความร้อนของแสงแดดได้เป็นอย่างดี 

ในวันนี้ทางเอสโตม่าจะมาแนะนำ ทำความรู้จักกับฟิล์มทั้ง 2 ชนิดที่นิยมติดตั้งกับรถยนต์ ว่าจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรและแบบไหนที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ฟิล์มปรอท
คือ ฟิล์มที่มีการฉาบด้วยสารโลหะต่างๆ จะมีค่าการสะท้อนแสงค่อนข้างมาก ลักษณะจะคล้ายกระจกเงา ซึ่งข้อดีของการติดตั้งฟิล์มที่มีลักษณะนี้ จะช่วยลดความร้อนจากแสงส่องผ่านได้เป็นอย่างดี แต่ข้อเสียก็มี อาทิเช่นการสะท้อนของกระจกอาจไปรบกวนทัศนวิสัยของรถคันอื่นๆ และการมองออกมาเมื่อขับขี่ความชัด เคลียร์ของเนื้อฟิล์มจะไม่เคลียร์เท่ากับฟิล์มเซรามิค อีกทั้งอาจจะมีผลต่อการใช้งานเรื่องสัญญาณดิจทัลต่างๆภายในรถเล็กๆน้อยๆ

ฟิล์มเซรามิค
คือ ฟิล์มที่มีส่วนผสมของสารนาโนเซรามิค โดยที่จะไม่มีส่วนผสมหรือการฉาบด้วยสารโลหะ อายุการใช้งานจะค่อนข้างยาวนานกว่าฟิล์มปรอท และค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบัน ด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใหม่กว่าทำให้การใช้งานจริงมีค่าการสะท้อนแสงน้อย ไม่รบกวนคันอื่นๆที่ขับขี่ และช่วยลดค่าความร้อนได้เป็นอย่างดี ทัศนวิสัยการขับขี่ค่อนข้างเคลียร์ชัดมากกว่าฟิล์มปรอท มุมมองจากภายนอกจะดูมืด ภายในจะค่อนข้างสว่างชัด ไม่กีดกันเรื่องของสัญญาณดิจิทัลและสัญญาณรีโมทต่างๆ แต่ราคาก็จะค่อนข้างสูงกว่าฟิล์มปรอท

สรุปคือ ฟิล์มทั้ง 2 ชนิด ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคว่าจะตัดสินใจเลือกใช้ฟิล์มรูปแบบไหน ลักษณะไหน ซึ่งมีมากกว่าที่ยกตัวอย่างมามากมาย แต่หัวใจสำคัญไม่ว่าจะติดฟิล์มแบบไหนก็ให้คำนึงถึงการใช้งานจริงเป็นหลัก มิเช่นนั้นอาจจะต้องเสียเงินเสียเวลาในการเปลี่ยนฟิล์มอีกครั้ง

Aestoma01 thailand

Leave a Comment

Your email address will not be published.*